בקהילה ובטבע #מצילים חפצים


מקלט 48

הבריכה שלנו נקרעה. הכי קל ומהיר היה לזרוק אותה לפח ולקנות חדשה.אבל אתם כבר מכירים אותי,נכון?..כמובן שלא זרקתי

קרא עוד